مهندسی معکوس در کنکور

۲۹ تیر ۱۳۹۸
|
6,528 بازدید

مشاوره تحصیلی در تهران

۲ مرداد ۱۳۹۸
|
3,961 بازدید

گروه تلگرام کنکور

۲۰ مرداد ۱۳۹۸
|
3,704 بازدید

ترجمه عربی را ۱۰۰% بزنید

۸ مرداد ۱۳۹۸
|
3,141 بازدید

گروه درسی تلگرام

۱۸ شهریور ۱۳۹۸
|
244 بازدید

مشاوره تحصیلی در رشت

۱۶ شهریور ۱۳۹۸
|
284 بازدید

مشاوره انتخاب رشته دبیرستان

۱۳ شهریور ۱۳۹۸
|
259 بازدید

مشاوره تحصیلی در اصفهان

۹ شهریور ۱۳۹۸
|
542 بازدید

تبادل نظر

ورود به تبادل نظر در تبادل نظر کنکور تاک شرکت کنید و با هزاران دانشجو دیگر در ارتباط باشید

گروه تلگرام کنکور

۲۰ مرداد ۱۳۹۸
|
3,704 بازدید

تخمین رتبه رشته تجربی

۱۹ مرداد ۱۳۹۸
|
1,443 بازدید

گروه تلگرام کنکور

۲۰ مرداد ۱۳۹۸
|
3,704 بازدید

قرابت معنایی ادبیات

۱۵ مرداد ۱۳۹۸
|
2,280 بازدید