رد کردن لینک ها

Sub heading far far away

چگونه از مطالعه لذت ببریم؟

چگونه از مطالعه لذت ببریم ؟

از مطالعه لذت ببریم
از مطالعه لذت ببریم

آیا در کارتان آرامش دارید؟ با خیالی راحت و مطمئن پیشروی دارید؟

اگر جواب تان خیر است و دیگر از این پس نمی خواهید به این حس و حال برگردید و وارد آن دسته افرادی شوید که به زیبایی زندگی می کنند یا حتی اینکه حس خوبتان را تا به انتها حفظ کنید و رشد بدهید، این مطلب را نخوانده رها نکنید چراکه جواب سوال اینکه چگونه از مطالعه لذت ببریم در اینجا گفته خواهد.

دقت کرده اید وقتی به یک محله جدید کوچ می کنید و چندان شما را نمی شناسند.

بچه های بزرگتر از شما، به چشم خاصی نگاه می کنند. انگار که چون شما از آنها کوچک هستید می توانند به شما زور بگویند. ولی وقتی متوجه می شوند که فلانی داداش بزرگ شماست دیگر نمی توانند کاری بکنند. حتی امکان دارد از شما اطاعت هم کنند.

این داداش بزرگه مشاور کنکور شماست و آن بچه ها کنکور. حالا که شما مشاور تحصیلی دارید دیگر کاری ندارین جز تمرکز روی مطالعه و حرکت با هدف شکست دادن کنکور. حال وقت آن فرا رسیده تا تدارکات جشن رتبه برتری تان در کنکور را ببینید. پس بدون فوت وقت با مشاورتان ارتباط بگیرید و از همین الآن بدون اینکه فکر کنین چقدر تا کنکور مانده شروع کنین.

برای اطلاع از ریز جزئیات می توانید سری مباحث پله پله تا موفقیت را دنبال کنید و از نکات مهم و تاثیرگذار در شرایط مطالعه بهره مند شوید.

تبدیل رویا به واقعیت

به گفتگو بپیوندید