رد کردن لینک ها

Sub heading far far away

پیشرفت چشم گیر

دوست داری پیشرفت چشم گیر داشته باشی؟ این رو بدان خدا در تمامی ما انسان ها حسی را قرار داده تا قاضی اعمال ما باشند و نشان دهند که آیا کارهایی که انجام می دهیم درست است یا خیر. از جمله این قاضی های درون می توان به وجدان و حس آرامش اشاره کرد.

از اولین نشانه های داشتن مشاور کنکور این است که شما در همان جلسات اول به آرامشی دست خواهید یافت که هر کس آن را داشته باشد به هر آنچه در ذهن پرورانده باشد لباس تحقق یافتن می پوشاند.

راهی که هر ساله با تعداد زیادی از بهترین ها طی می کنیم را با شما هم طی می کنیم. با داشتن مشاور نسبت به بقیه متفاوت باشید.

یکی از راه هایی که باعث پیشرفت چشمگیر می‌شود، داشتن تصور و تجسم ذهنی از هدفی ست که می خواهیم به آن برسیم. یعنی زمانی که شما به هدفتان فکر کنید در حالی که به آن رسید اید ذهن شما از آخر به اول شروع به چیدن مسیر می کند و قدم به قدم به شما الهام خواهد شد.

ضرب المثل معروفی که عنوان می‌کند:
هر آن کس که به آخر نِگریست، در آخر نَگریست

با داشتن ذهنیت از هدف تان می توانید راه تان را به درستی پیدا کنید ولی اگر بی هدف و بدون تجسم پیشروی کنید، شما مثل کشتی خواهید بود که باد به هر طرف وزیدن کند شما هم با آن هم جهت خواهید شد و هیچ کنترلی به مسیر تان نخواهید داشت؛ چراکه شما به مشغول بودن راضی هستید.

 این را بدانید که تفاوت زیادی بین مشغول بودن و کار کردن هست. سعی کنید کار کنید تا اینکه مشغول باشید.

شما می توانید از تجربه مشاوران استفاده کنید و درست کار کنید و در آخر مسیر به جای توجبه کردن اینکه همراه تلاش می کردید، جشن موفقیت تان را به خاطره ای به یاد ماندنی تبدیل کنید.

به گفتگو بپیوندید