رد کردن لینک ها

Sub heading far far away

پشتیبانی منظم

تصور کنید شما جتی هستید و در فراز آسمان ها در حال پرواز است و با سرعتی غیر قابل توصیف به سمت آرزو ها پیش می رود. این حس خیلی خوبی ست و هیچ کسی نمی خواهد از آن موقعیت به پایین بیاید. در همین حین که سوخت شما به اتمام می رسد و ناچاراً برای سوخت گیری به برج مراقبت اعلام می کنید تا باند فرود را برای شما آماده کند.

دل کندن از اوج و به پایین آمدن کار سختی ست و همه برای سوخت گیری باید زمانی از اوج خداحافظی کنند ولی شما جت حامل سوخت دارید و می توانید در همان جایی که هستید سوخت گیری کنید و دوباره به مسیرتان ادامه دهید.

بله کاملا درست حدس زدید و این جت حامل سوخت، مشاور کنکور شماست که همواره حس متفاوت بودن نسبت به دیگران را به شما هدیه می دهد و راهی که دیگران انتخاب نمی کنند را به شما نشان می دهد.

به گفتگو بپیوندید